Nieuwsbrief januari 2015

 

This email contains graphics, so if you don't see them, view it in your browser.

 

Nieuwsbrief  januari 2015

 

Beste leden,

Hierbij de eerste MIAN-nieuwsbrief van 2015. Allereerst een mooi en gezond 2015 toegewenst. We kijken als bestuur positief terug op de eerste stappen die zijn gezet bij het opnieuw op de kaart zetten van MIAN. We hopen de positieve lijn van 2014 samen met jullie te kunnen voorzetten en kijken ernaar uit om verder samen te werken aan een bredere beschikbaarheid van microverzekeringen.

Miguel, Jorg, Maya, Gert

 

10e International Micro Insurance Congress in Mexico

November jl. werd voor de tiende keer het internationale microinsurance congres georganiseerd door de Munich Re Foundation en samenwerkende partners. Meer dan 350 deelnemers waren aanwezig op de bijeenkomst die dit jaar in Mexico City werd georganiseerd. Namens MIAN was Maya Mungra aanwezig. Het congres kende vele boeiende sprekers die hun kennis en ervaring uitwisselden over een diversiteit aan onderwerpen waaronder ontwikkelingen op het gebied van ‘public private partnerships’, indexgebaseerde verzekering, vee-verzekeringen en gezondheidsverzekeringen. Ook werden de eerste resultaten van het onderzoek naar ‘het landschap van microinsurance in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied’ gepresenteerd. Hieruit bleek dat het belang van microverzekeringen in de regio in de afgelopen twee jaren verder is toegenomen. Ultimo 2013 bedroeg de totale premieomvang van microverzekeringen USD 830 miljoen. Voor een overzicht van de presentaties en onderzoeksresultaten zie: http://www.munichre-foundation.org/home/Microinsurance/2014IMC.html

 

MIAN-lid gevraagd voor Working Group Health

In 2014 stond het verder uitbouwen van ons MIAN-netwerk centraal. In dit kader hebben wij succesvol geïnvesteerd in de relaties met het Micro Insurance Network (MIN). In de afgelopen periode is er regelmatig overleg geweest tussen Miguel Hulsman en de facilitator van de Working Group Health, Rupalee Ruchismita. Hierbij is gesproken over de mogelijkheden voor uitwisseling van onze kennis. Inmiddels is er een plek beschikbaar binnen de Working Group Health, die ingevuld kan worden door een MIAN-lid. Deelname aan de werkgroep biedt de mogelijkheden om onze kennis te verruimen over ondermeer microgezondheidsverzekeringen en de inzet van mobiele technologie, transactiekostenverlaging en het meten van de impact de diverse microgezondsheidszorgprogramma’s en -producten. Tegelijkertijd biedt deelname aan de Working Group het MIAN-lid de mogelijkheid om in een professionele internationale omgeving samen te werken met collega microverzekeringsdeskundigen. De Working Group heeft behoefte aan meer verzekeringstechnische kennis en wil graag leren van de ervaringen die wij in Nederland hebben met overheidsregulering bij zorgverzekeringen. De Working Group heeft gemiddeld eens per maand telefonisch overleg. De inhoudelijke bijdrage en tijdsbesteding aan de werkgroep wordt in overleg met de overige leden van de Working Group Health bepaald. Ervaring met microverzekeringen in andere landen is wenselijk maar geen vereiste voor deelname. Heb je interesse om bij te dragen aan de Working Group Health neem dan contact op met Miguel Hulsman via of via . Zie ook: http://www.microinsurancenetwork.org/working-groups/health-working-group

 

Terugkoppeling ALV 16 oktober 2014

In de Algemene Leden Vergadering van 16 oktober zijn de jaarcijfers 2013 ongewijzigd vastgesteld. De jaarcijfers en overige agendastukken zijn beschikbaar op het ledendeel van de website. Contactpersoon:

 

Nieuws van de Studiegroep Zorgverzekeringen

De Studiegroep Zorgverzekeringen (SGZ) werkt aan de ontwikkeling van een informatiepakket waarmee MIAN gerichter kan adviseren over verzekeringsoplossingen voor zorgverzekeringen. De focus ligt op Afrikaanse landen t.w. Burundi, Uganda en Botswana. De leden van de SGZ zijn verdeeld over drie sub-studiegroepen die elk één van genoemde landen onderzoekt. Met de studie wordt meer inzicht verkregen in de bestaande zorginfrastructuur, wettelijke regelingen en macro-economische ontwikkelingen. Hierbij worden alternatieven aangedragen voor mogelijke distributiekanalen, pricing-methoden en premie-incassomogelijkheden. Verder wordt een stappenplan ontwikkeld voor de ondersteuning van haalbaarheidsonderzoeken, bewustwordingssessie over het nut van zorgverzekeringen en overige productspecifieke trainingen. De eerste oplevering staat gepland voor medio maart. We houden jullie graag verder op de hoogte van de resultaten. Voor vragen kan je contact opnemen met Gert Hamming via

 

Consultant met kennis van wet- en regelgeving over consumentenbescherming gevraagd

Het Micro Insurance Network is op zoek naar een consultant met kennis van wet –en regelgeving gericht op consumentenbescherming bij het aanbieden van microverzekeringen. Het betreft een tijdelijke opdracht voor de periode maart – mei 2015. Zie verder http://www.microinsurancenetwork.org/groups/microinsurance-network-making-public-call-consultant

 

Interessante publicaties

Volume II van het Micro Insurance Compendium is sinds kort ook in elektronische vorm vrij beschikbaar op de website van de Munich Re Foundation. Zie verder: http://www.munichre-foundation.org/home/Microinsurance/MicroinsuranceCompendium/Vol-2.html

 
 
 

DISCLAIMER

De informatie in dit bericht is vertrouwelijk. Het is daarom niet toegestaan dat u deze informatie openbaar maakt, vermenigvuldigt of verspreidt, tenzij de verzender aangeeft dat dit wel is toegestaan. Als dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, vragen wij u vriendelijk maar dringend om het bericht en kopieën daarvan te vernietigen. Dit bericht is gecontroleerd op bekende virussen. Helaas kunnen wij niet garanderen dat het bericht dat u ontvangt volledig en tijdig verzonden is, of tijdig ontvangen wordt en vrij is van virussen of aantasting door derden.

 

Powered by AcyMailing